Ученици от ПГИ “Проф. д-р Димитър Табаков“ Сливен ще покажат колко са добри в писането на есета на английски език

Всички гимназисти от 10 и 11 клас на ПГИ“Проф. д-р Димитър Табаков“ могат да участват в Национален конкурс за написване на есе на английски език на икономическа тематика. Участниците в конкурса имат избор между две теми: една, която предполага по-лично творческо отношение към проблема със съответните училищни примери и житейски опит, и друга, в която учениците ще покажат по- ясно своите  знания по икономика. Инициативата е част от мероприятията, посветени на Английската седмица в учебното заведение.

Тема  №1.“In light of Advanced Generative AI Use,how should teaching methods be changed in order to provide solid economic knowledge at school? “ / “ В условията на напреднали технологии и употреба на изкуствен интелект, как да бъдат променени методите на преподаване в училище, за да се осигурят отлични икономически знания на учениците?“/

Тема №2. Successful investing is anticipating the anticipations of others.” Keynes. Do you agree with the statement? Give examples to support your opinion. / Успешното инвестиране е да очакваш очакванията на другите.“ Кейнс . Съгласни ли сте с твърдението? /

Есетата ще бъдат написани на лист хартия с печат на училището, придружени от името и класа на участника, под наблюдението на учител в класна стая в рамките на 1 учебен час /подобно на училищен кръг на езикова олимпиада/. „Вярваме, че темите ще провокират творческия заряд у бъдещите икономисти“, категорични са от училището.

Желаещите трябва да се запишат при учителите по английски език, които им преподават до 28 март 2024г.

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук