Фирмите искат да наемат на работа и 15-годишни ученици

Да се намали възрастовата граница за наемане от 16 на 15 години и за наемането на работа на ученици, обхванати от дуална форма на обучение, да не се изисква разрешение от Инспекцията по труда за всеки отделен случай. Това предлагат две от големите работодателски организации у нас като законодатели промени, целящи облекчаване на процедурите за прилагане на дуалното обучение, респективно – за увеличаване на интереса към тази форма на образование, пише „Монитор“.

Експертите на БТПП и БСК препоръчват и намаляване на изискването за долна граница на заплащането на работещите ученици, която от 90% от минималната работна заплата да стане 50%.

Работодателите смятат, че в процеса на работа обучаемият придобива знания, умения, трудови и професионални навици, за което се влага ресурс, като поемат определени рискове – както по отношение на количеството и качеството на крайния резултат от положения труд, така и спрямо крайния резултат от обучението.

Настоящият минимален размер от 90% от МРЗ прави наемането на ученици в дуална форма на обучение неатрактивно за работодателите. Освен това няма пречки чрез браншово или фирмено колективно трудово договаряне да се постигне по-високо ниво на заплащане, което ще бъде съобразено с възможностите на конкретния работодател и/или сектор на икономиката, смятат още от БТПП и БСК.

С цел насърчаване на работодателите за по-активно включване в системата на дуалното обучение, бизнес организациите препоръчват осигурителните вноски за наетите ученици да се поемат от държавния бюджет. Според бизнеса очакваните допълнителни разходи няма да надхвърлят 30 млн. лв. годишно при максимално допускане за ангажиране на около 50% от учещите в дуално обучение от три випуска и отчитане на допълнителните постъпления от данъците. В същото време работодателите и учещите ще бъдат насърчени допълнително за широко прилагане на системата за дуално обучение, ранно включване в пазара на труда и придобиване на трудов и осигурителен стаж.

Предложенията на организациите се правят по повод обсъждания в Народното събрание проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и се отнасят до конкретни текстове в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за професионално образование и обучение.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук