ЦИК реши какъв ще е състава на РИК Сливен

След като по време на консултациите при областния управител, партиите в Сливен не се разбраха за част от състава на РИК Сливен, днес ЦИК взе решение кой ще заеме постовете на двамата заместник-председатели в Районната избирателна комисия.

Партиите не се разбраха за част от състава на РИК Сливен, председател ще е Росица Тодорова

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Дванадесети и първи изборен район – Сливенски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

  1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Василева Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елизабет Александрова Кендерян
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Асенова Чомпова
СЕКРЕТАР: Фатме Фикретова Мустафова
ЧЛЕНОВЕ: Стелли Славова Стефанова
Николай Господинов Сандев
Ани Николова Панделиева
Минко Вичев Стефанов
Християна Денчева Денчева
Севда Хюсеинова Османова
Сребрина Атанасова Ганушева
Атанас Иванов Митев
Даниела Иванчева Василева
  1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 11 февруари 2023 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук