Частично прекъсване на водоподаването в Сливен на 6 декември

за частично прекъсване на водоподаването в Сливен на 6 декември предупреждават от „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“. Във връзка с изграждане на водопроводен клон V в.з. по ул. „Добри Димитров“ в кв. „Ново село“, ще бъде спряно водоподаването на 06.12.2023 г. (сряда) в:

– Кв. „Ново село“ от 9:00 ч. до 18:00 ч.

При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури водоноска, която ще бъде на разположение на гражданите от засегнатите райони.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук