Черни лешояди ще бъдат пуснати на свобода за първи път в България край Котел

Черни лешояди ще бъдат пуснати на свобода за първи път в България, съобщават от „Зелени Балкани“. Събитието е в рамките на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“. Освобождаването на птиците ще се състои на 6 август от 10.00 часа в района на волиерата на Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ) в Защитена зона „Котленска планина“, Котел и ще стане част от този пилотен за страната ни проект.

Младите черни лешоядчета са дарени на страната ни от белгийския зоопарк ZOO Planckendael. Птиците ще бъдат настанени в изкуствено гнездо в Защитена зона „Котленска планина“, което щом поотраснат, ще напуснат сами. Като част от събитието екипът на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ е подготвил наблюдение на освободени маркирани и диви лешояди на площадката за подхранване.

Проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ обединява усилията на пет основни партньора от четири европейски страни – „Зелени Балкани – Стара Загора“, Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF – Vulture Conservation Foundation, Холандия), EuroNatur, Германия и Junta de Extremadura (GOBEX, Испания).

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма Лайф на Европейския съюз, подпрограма LIFE Nature & Biodiversity (подпрограма за околната среда), която целево съфинансира проекти, които допринасят за прилагането на Директивите за птиците и местообитанията и стратегията на Съюза за биологичното разнообразие до 2020 г., както и за развитието, прилагането и управлението на мрежата Натура 2000.

Координатите на събитието са : 42.924047°, 26.467835° . 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук