Шампионът Божидар Андреев вече е „Почетен гражданин на Сливен“

Европейският шампион Божидар Андреев вече е „Почетен гражданин на град Сливен и общината“, това решение беше взето днес на сесията на Общинския съвет. Съветници гласуваха единодушно шампионът по вдигане на тежести да бъде удостоен със званието. През годините на своето развитие той става три пъти европейски шампион за кадети, един път европейски шампион за юноши, златен медал на Младежките олимпийски игри в Нанкин-Китай, с рекорд, девето място на световното първенство през 2018 год., европейски шампион за мъже с рекорд.

Сесията днес започна с едноминутно мълчание в памет на 7-годишната Кристин Георгиева.

По-късно беше прието още изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност“.

По думите на кмета Стефан Радев, предложената промяна в правилника на общинското предприятие касае основно правата и задълженията на служителите да събират средствата по санкциите, които ще започнат да налагат, съгласно Закона за движение по пътищата. Той допълни, че по този начин ще се повиши контролът и качеството на предлаганите от предприятието услуги.

С 32 гласа „за“ беше прието и изменението на бюджета на общината. Според Радев, то се налага заради отпускане на допълнителни средства за ремонти на читалища, паркове и част от пътната инфраструктура в по-малките населени места. Предвидени са средства и за увеличаване на възнагражденията на медицинските сестри в детските градини и ясли, а също и за развитието на спортната инфраструктура и обзавеждане на Спортен комплекс „Асеновец“. Стефан Радев допълни още, че Общината ще компенсира загубите в дейността на „Пътнически превози“ ЕООД.

Общинските съветници гласуваха и даването на съгласие кметът на община Сливен да подпише Споразумение за партньорство с „Пътнически превози“ ЕООД по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. То е свързано с подобряване на качеството на атмосферния въздух. Проектът предвижда закупуването на 6 броя тролейбуси и 4 броя електробуси, както и обновяване и ремонт на съществуващата 35-годишна инфраструктура, която осигурява експлоатацията на тролейбусния транспорт в града.

В хода на сесията беше прието и предложение за упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед“ като обезпечение на авансово плащане по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Сливен“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът предвижда осигуряването на допълнителна патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания. Основната му цел е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. Минимум 180 лица ще могат да бъдат включени по проекта.

Друга приета точка от дневния ред беше даването на съгласие Община Сливен да разкрие две нови социални услуги, финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Двата нови центъра за предоставяне на услуги за подкрепа в общността и в семейна среда се намират в сградата на бившето Начално училище „Хаджи Димитър“ в кв. „Клуцохор“. Единият е Център за обществена подкрепа, а другият – Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук