Ще премахнат сухи и опасни дървета в парк „Изворите“

С цел безопасното преминаване на граждани и гости на Котел по алеите в парк
„Изворите“ и по предписание на „Лесозащитна станция“, гр. Варна, ще се
извърши премахване на всички сухи и опасни дървета с влошено физиологично
състояние в котленския парк.

За предвидените дейности, ще бъдат поставени ограничителни ленти, които от
другата седмица ще спират движението и ще ограничават преминаването по
алеите в парка.

Местата, които ще останат с отворени пространства, след отстраняването на
дърветата, по предписание ще бъдат залесени с дървесни и храстовидни видове,
които да увеличат разнообразието в парка.

Обследването на дървесната флора в цялата паркова площ се проведе през
месец септември т.г. от екип, сформиран от експерти на „Лесозащитна
станция“, гр. Варна, „Регионална дирекция по горите“, гр. Сливен, „Държавно
горско стопанство“, гр. Котел и представители на Община Котел. То премина
по ходови линии, съвпадащи със съществуващите паркови алеи. След оценка на
състоянието на дърветата, се извърши маркиране на тези от тях, които са
потенциално опасни за посетителите на парк „Изворите“. Допълнително
обследване, с импулсен томограф, се направи на състоянието на дървесината и
на две от дървета, което установява наличие на кухини и гнилостни процеси
във вътрешността им, въпреки че имат добър външен вид.

Методът на обследване на дървета с импулсен томограф е достоверен, тъй като
всеки сензор изпраща вълна на трептене през дървото към други сензори.
Когато дървесината е с добро качество, вълната се разпространява бързо.
Когато качеството на дървесината не е добро, вълните се движат по-бавно. Ако
липсва дървесина, вълните трябва да заобиколят тази област, което отнема
повече време. Сензорите са свързани, както по между си, така и с компютър,
като с помощта на специален софтуер се изработва графика. Дървесината с
добро качество на графиката е оцветена в зелено. Наличието на лилави
участъци показва в графиката липса на механична връзка. Червеният цвят
показва гниене в напреднала стадий.

По алея „Природонаучен музей“ са определени за премахване паднали,
изсъхнали и наклонени към пътеките дървета, което ги прави особено опасни.

По цялата площ в района е констатиран подраст от дъбове и храсти с височина
до 2 метра.

По алея „Братска могила“, също са установени повредени от стъблени
вредители дървета, както и такива, които са пречупени или паднали на земята.

Общото състояние на дървесната флора в района на сцена „Естрада“ е добро.
Там са констатирани най-малко увредени, пречупени и паднали на земята
дървета. За премахване е маркиран и изсъхнал смърч, който се намира по
пътека, водеща към „Изворите“.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук