20 млади вишисти могат да кандидатстват за работа в държавни институции в Сливенска област

Дипломирани младежи с висше образование могат да кандидатстват за работа през 2022 г. в централни ведомства и техните териториални поделения в страната по Програма „Старт на кариерата“. Обявените работни места в държавните институции са на територията на цялата страна и са близо 2000, като в Сливенска област позициите са 20 – от тях 15 във ведомства в гр. Сливен

За да участват в програмата, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 29 октомври 2021 г. включително, и да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място.

Изисква се също младежите да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети търсещи работа лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Желаещите могат да подават своите документи за кандидатстване за работни места в цялата страна до 29 октомври 2021 г. включително в бюрото по труда, в което са регистрирани като заети или безработни търсещи работа, или по електронен път чрез публикувания на сайта на Агенцията по заетостта формуляр.

Младите хора преди кандидатстване могат да се запознаят с пълния списък на обявените работни места по процедурата, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване, които са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта в рубрика „Програма „Старт на кариерата”.

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук