26 предприятия в Сливенско не са спазвали противоепидемичните мерки през ноември

26 са предприятията в Сливенско, които не са спазвали противоепидемичните мерки през ноември. Нарушенията са констатирани от трудовите инспектори, които са извършили 124 проверки в предприятия от областта. 23 от проверките са осъществени съвместно с представители на ОД на МВР, РЗИ и ОДБХ. Целта на проверките бе да се установи създадената от работодателите организация за намаляване риска от разпространение на COVID-19.

На нарушителите са издадени задължителни за изпълнение предписания.
Инспекцията по труда обръща внимание на работодателите, че те имат ангажимент не само да актуализират оценката на риска във връзка с епидемията и да предприемат съответни мерки, но и да осъществяват ефективен контрол за спазването им.
Мерките, които трябва да се предприемат, са посочени в Заповед №РД-01-675/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Те включват редовно проветряване и дезинфекция на работните помещения, недопускане до работните помещения на лица със симптоми на респираторни заболявания, провеждането на инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, осигуряване на физическа дистанция между работниците при възможност, на дистанционен режим на работа, осигуряване на предпазни маски и др.

Ведомствата, ангажирани с контрола, извършват ежедневни проверки за спазване на противоепидемичните мерки съгласно указания на областния управител Чавдар Божурски и решение на Областния кризисен щаб.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук