29 родители са поискали от Бюро по труда Сливен да им осигури детегледачка

29 родители от община Сливен са поискали от Бюрото по труда да им осигури детегледачка. Те са подали заявление за участие в проект «Родители в заетост», благодарение на който могат да си осигурят бавачка на децата, докато са на работа. 39 са безработните лица, които са пожелали да поемат ролята на детегледачи, посочват от Бюрото по труда в Сливен. Сключени през годината са общо 13 споразумения за работа като през този период са работили 21 детегледача.

Проектът „Родители в заетост“ е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот. Същевременно той предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на деца, съобщи Росица Хаджиева началник на отдел „Посреднически услуги“ към Бюро по труда Сливен.

Услугата „детегледач“ се предоставя по проекта за:

• Осигуряване на грижа за дете/деца от 0 до 5 г. (вкл.), непосещаващи детски ясли, заведения и предучилищни групи, на заети и безработни родители (грижата е допустима до 8 часа на ден). Родителите следва да имат осигурено работно място по трудово правоотношение или като самонаети/ самоосигуряващи се лица, но не следва да са се върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта от страна на Агенция по заетостта.

• Осигуряване на грижа за деца от 0 до 12 г., посещаващи детски ясли и заведения, както и училище, на безработни и заети многодетни (вкл. самотни) родители/майки, а грижата е допустима до 4 часа на ден). За целите на процедурата, многодетни родители са тези, които имат три или повече деца на възраст до 12 г.

Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата.

Родителите, които не са заети или не са самонаети (т.е. са безработни лица, регистрирани в бюрата по труда) ще бъдат включени в дейности по трудово посредничество за срок до 4 месеца. В случай че след изтичането на 4-месечният срок, родителят/ите не са започнали работа, грижата за детето/децата се прекратява.

Заявления се приемат лично от родителите във всички бюра по труда в страната в работни дни, между 8.30 и 17.00 часа или се подават на имейл roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани) – до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук