4 581 деца и ученици в Сливенско са отпаднали от училище или изобщо не са записани

Близо 7800 деца и ученици са посетени от екипите за обхват в област Сливен. това стана ясно по време на заседание на Областния координационен център по Механизма за обхват и задържане на децата и учениците в задължителното предучилищно и училищно образование. На него бяха обсъдени резултатите от работата на институциите по Механизма.

От началото на септември до момента 57-те съвместни екипа за обхват са посетили 7 761 деца и ученици на възраст от 5 до 16 години, които подлежат на задължително образование, съобщи началникът на РУО Кристияна Станкова. От тях 4 581 са отпаднали или незаписани, както следва:  2 573 деца и ученици – заради пребиваване в чужбина с родителите си, а 2008 не са били открити на адрес или не посещават училище заради незаинтересованост на родителите. Останалите 3 080 от посетените деца и ученици са в риск от отпадане – заради направени отсъствия по неуважителни причини или по други причини.

Присъстващите на заседанието зам. кметове и експерти от четирите общини в областта обобщиха, че причините за необхванатите деца и ученици в образованието най-често са свързани с трудовата миграция на семействата – извън или във вътрешността на страната. Спрямо родителите, които заради незаинтересованост не пускат децата си в учебните стаи, се прилагат предвидените в Механизма мерки. Общините са издали десетки актове през тази учебна година. Но връчването на наказателни постановления е затруднено, а събирането на глоби често е невъзможно, тъй като санкционираните лица са социално слаби. На заседанието отново бе дискутирана нуждата от преосмисляне на предвидените санкции. Бяха обсъдени и възможностите за бързо информиране на институциите при напускане на деца в чужбина.

В община Твърдица предстои строителството на нова детска градина, за да бъдат обхванати и 4-годишните деца в задължително образование. Въпреки приключилите процедури обаче, предвидените по проекта средства с национално финансиране се оказват недостатъчни заради скока в цените на строителните материали. Изграждането на детска градина предстои и в котленското село Градец.

„Трябва да се водят по-активни разговори със семействата, защото животът на всеки родител е свързан с основна отговорност – създаването и отглеждането на дете. Нужно е да засилим и контактите с работодателите. Все още имаме много предизвикателства пред нас, защото от близо 5 500 регистрирани в Бюрото по труда лица, 4300 са без необходим образователен ценз, а 2 300  безработни нямат завършен осми клас“, коментира областният управител Веселин Вълчев.

В заседанието участваха ст. експертът по приобщаващо образование в РУО, зам. кметовете на общините Нова Загора и Котел Ивайло Енев и Шериф Куванджъ, гл. експерт Ина Николова от община Сливен, ст. експерт в община Твърдица Данка Иванова,  гл. експерт в община Котел Елена Димитрова, гл. експерт в РДСП Радостина Манчева, инспектор Емил Николов от ОД на МВР, д-р Галя Вълчева  от РЗИ.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук