Нерегламентираните сметища и ниската екологична култура на населението са сериозен проблем в Сливенско

Нерегламентираните сметища и ниската екологична култура на населението са сериозен проблем в Сливенска област. Това стана ясно по време на работна среща по проблемите с нерегламентираните сметища и управлението на отпадъците в общините, която се състоя в Областна администрация Сливен.

В нея взеха участие областният управител Минчо Афузов, заместник-областният управител Антоний Андонов, директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора Диана Искрева, експерти от РИОСВ, заместник-кметове и еколози от четирите общини на област Сливен.

По време на срещата, бяха обсъдени изискванията, мерките и предписанията, които общините трябва да изпълнят във връзка с екологичното законодателство в сферата на отпадъците. От страна на общините бе поставен проблемът с недостига на финансови средства за реализиране на намеренията им в областта на разделното събиране на отпадъци и справянето с нерегламентираните сметища. Според представителите на малките общини държавата би трябвало да има по-гъвкав подход при прилагането на политиките в областта на управлението на отпадъците и да участва във финансирането на по-малки местни компостиращи и сепариращи инсталации, особено в планинските райони, откъдето извозването на отпадъците до регионалните депа е крайно нерентабилно. Друг сериозен проблем пред общините е ниската екологична култура на голяма част от населението. В тази връзка от РИОСВ апелираха за по-голяма активност на общинските администрации при осъществяването на информационни кампании сред населението и в учебните заведения. Според експертите на РИОСВ общините разполагат с разнообразни възможности както за мотивация, така и за превенция в областта на опазването на околната среда и справянето с нерегламентираните сметища. Директорът на РИОСВ – Стара Загора Диана Искрева изтъкна още, че на отпадъците трябва да се гледа като на възможност и бизнес, а не като на ненужен боклук. В тази връзка бе направено предложение Областна администрация, със съдействието на РИОСВ, да презентира пред общините добри практики от България за успешно справяне с нерегламентираните сметища и по управление на отпадъците.

По време на срещата бяха коментирани и няколко конкретни казуса, свързани със замърсявания на въздуха, почвите и водата. Експертите от РИОСВ – Стара Загора заостриха вниманието на представителите на общините върху ангажиментите им по публичното оповестяване и обсъждане на оценките по ОВОС за всяко заявено инвестиционно намерение. „Държим оповестяването да е наистина достъпно и подложено на реално обществено обсъждане“, подчерта директорът на РИОСВ Диана Искрева.

На финала всички участници се обединиха около идеята подобни работни срещи да се организират периодично, за да се обсъждат своевременно проблемите и напредъка на общините по изпълнение на европейските изисквания и законови разпоредби по управление на отпадъците.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук