5200 деца от общината участваха в превантивни дейности за спорт, творчество, екология, здраве и безопасно движение

Близо 5200 ученици се включиха през учебната година в превантивните дейности на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Общината, отчете Комисията.

По 31 превантивни програми Комисията работи през първите 6 месеца на календарната година. Те обхванаха училищата в общината, след предварително подадени предложения, съобразени с възрастта, интересите и приоритетите на всяко от тях.

Девет от програмите се изпълняваха в рамките на цялата учебна година, като шест от тях са спортни – по футбол, волейбол, лека атлетика, олимпийско карате и различни спортни игри. Другите три са „Килерът на баба“, свързан с пресъздаването на традициите от миналото, „Изкуство срещу вандализъм“, по време на коята деца от Сливен разкрасиха стената на река Асеновска под ръководството на художници и стрийт-артисти, и Клуб „Хранене и здраве“ за създаванне на рецепти за здровословно хранене.

В останалите програми акцентът е поставен върху създаването на доброволчески клубове по паралелки, които имат планирани различни по вид и значимост благотворителни и превантивни мероприятия, конкурси от различен характер, ателиета по интереси, творчески работилници, обособяване на Зелена класна стая, облагородяване на училищното пространство, обособяване на антистрес помещения, еко инициативи, свързани с опазването на Природен парк „Сините камъни“, конкурси за подобряване успеваемостта на учениците в различни области, отбелязване на дати от превантивния календар и други.

Като финал на част от програмите, най-активно участващите деца получават за награда еднодневни екскурзия до тематично избрана дестинация от ръководителя. Едно такова емоционално пътуване бе до пермакултурна ферма „Biotiful“ в село Росен, до фермата за щрауси в село Шипка, до Спасителния център за диви животни в Стара Загора, до културни и исторически местности и други.

Успоредно с това се проведоха и вече традиционни събития, към които децата проявяват голям интерес: Пролетният футболен турнир за училищата в селата от общината и град Кермен, атрактивното състезание „Ваканция, здравей! Да играем безопасно“, съвместно с ОД на МВР – Сливен, Летният спортен лагер и други.

 

В превантивната работа на Комисията участват и работят пряко с децата много педагози, художници, спортисти и спортни деятели, специалисти от различни професионални области. Целта е подрастващите да бъдат включени в полезни и привлекателни занимания, да оползотворят свободното си време интересно, да придобият нови умения, за да избегнат рисковете на улицата.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук