Сегашният български свят – действително е Ад

Тритомникът „Сегашният български свят – действително е Ад” на акад. проф. д-р Иван Величков – председател на Академията за иновации и развитие /АИР/ ще бъде представен на 27 юни от 18:00ч., в Зала „Май”-Сливен. Събитието се организира със съдействието на: Община Сливен, Общински съвет – Сливен, Технически университет – София – Факултет и Колеж Сливен и Регионална библиотека „Сава Доброплодни”.
Проф. д-р Иван Величков е роден на 19 август 1940г. Завършил е ХТИ – гр. София,
специалност „Химична технология на целулозата и хартията“. От 1965г. до 1968г., е
преподавател в Академията за обществени науки – гр. София по специалност „Управление на икономиката“. От 1982г. е доцент и зам.-директор на Центъра за работа с чуждестранни студенти, а от 1986г. до 1992г. е декан на Центъра за ръководни кадри. Три години ръководи катедра „Икономика на съобщенията“ във ВУТП, а от 1995г. ръководи катедра „Публична администрация“ и е зам.-декан в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград. От 2011г. е ръководител на катедра „Икономика, администрация, управление“ в ЕПУ – гр. Перник и директор на Център за професионално обучение. Чете лекции в редица университети в България и чужбина, а от 10 години и в Технически университет – София, ИПФ – Сливен по дисциплините „Администрация и управление“, „Маркетинг и комуникации”, „Сигурност“,
„Икономика“. Преподавател е и в Европейски политехнически университет по дисциплината „Икономика, мениджмънт, администрация“. Автор е на над 27 монографии и на над 300 научни и научно-популярни труда. От 2017г. е президент на Академията за иновации и развитие в България.

Внушителният тритомник на акад. Иван Величков, „Сегашният български свят –
действително е ад“, е едновременно изследване, проучване, анализ на развитието на
човечеството от самото му възникване до днес и прогноза за неговото бъдеще. С помощта на богата фактологична основа от популярни и известни научни сведения и чрез вмъкването на малко познати хипотези и събития авторът развива мащабно своето схващане за причинно-следствената връзка между човека, Космоса, Земята от архаично-митологичните времена до злободневните проблеми на нашето битие, които ни съпътстват в ежедневието.

Тръгвайки от анализ на съвременния свят, от геополитиката и глобализацията, през
глобалното затопляне и рискът от водна катастрофа, от трагичните наводнения и огромни пожари, магнитните бури, озоновите дупки в атмосферата и много други неблагоприятни феномени в глобален мащаб, предизвикани от неразумната човешка дейност в продължение на много години, авторът стига до сакралните въпроси, които си задава всеки човек: откъде идва съзнанието; сами ли сме в Космоса; как се е родил животът на Земята; наистина ли Вселената е безкрайна и много други. И не само ги задава, но и настойчиво търси научен отговор на тези дилеми.
Във втората част от трилогията задълбочено са анализирани и икономическите параметри на нашето стопанство, както и истинското място на България в световния икономически растеж, проблемите с големите здравни кризи като ненадейно и съдбоносно връхлетялата ни КОВИД пандемия с катастрофални последици върху начина на живот и съдба на милиони хора по света, мястото на България в Европейския съюз и още изключително важни проблеми.

В третата и последна част на изследването акад. Иван Величков изразява своята силна
тревога от надвисналите глобални катастрофи над човечеството и я посвещава на проучване и анализ на състоянието, трудностите и перспективите пред хората в т.нар. „български земен рай“. Той акцентира върху трите основни причини за демографския колапс в страната – ниската раждаемост, високата смъртност и емиграцията. Но тези причини се дължат на друг основен фактор – състоянието и неравномерно развитие на икономиката в различните отрасли на икономиката и в различните райони на страната. Интересни са и наблюденията на автора за пазара на труда, образованието и квалификацията, разликите в статуса на държавния и частния сектор, факторите за засилване на безработицата и нивото на заетостта по възрастови групи, структурата и механизмите, които движат измененията на работната заплата в нашата страна, стресът и чувството за неудовлетвореност в голяма част от работещите и много други проблеми.
Тъжни и нерадостни размисли пораждат последните раздели на третата част на тази книга.

Те са посветени на житейското проклятие, което наричаме бедност и на това как недоброто държавно управление в страната неизменно води до политическо неудовлетворение и социално падение.

Специално участие в представянето ще вземе доц. д-р Койчо Атанасов – директор на
Технически университет – София – Факултет и Колеж – Сливен.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук